برای مشاهده کامل محتوای سایت از IE 8 یا Mozilla Firefox9 استفاده نمایید.
امروز 30 جمادى الآخر 36 مصادف با 2015 Apr 19 و برابر با ۹۴/۰۱/۳۰  ۲۰:۰۷
 

گروه آیین نامه ها و قوانین

آرشيو

موسسه آموزش عالی طبرستان

نشانی: چالوس خیابان 17 شهریور

تلفن:52240120-52225996-52221864-52224140-52224126-011

نمابر :01152227800 کد پستی: 4661969414

ریاست president@tabarestan.ac.ir

امور بین الملل vp_international@tabarestan.ac.ir

روابط عمومی publicrelation@tabarestan.ac.ir

سایتsite@tabarestan.ac.ir

اداره آموزش amozesh@tabarestan.ac.ir

معاونت پژوهشی pazhohesh@tabarestan.ac.ir

امور فرهنگی farhangi@tabarestan.ac.ir

تلفن:52240120-52225996-52221864-52224140-52224126-011

 

داخلی های

224: مدیر آموزش

201:کارشناس حسابداری

203: کارشناس علوم پایه وحقوق

206 :کارشناسان گروه مدیریت 

221:مسئول کلاس ومکاتبات

229 :کارشناس گروه کامپیوتر

نرم افزاری سما سامانه    Powered by VanaCMS